lördag 8 september 2007

Vad gör en åklagarsekreterare?

"Åklagarsekreterare?"

Så står det mycket riktigt på mitt anställningsbevis. Vad gör en åklagarsekreterare? Ptja, jag kan bara svara för mig själv, men efter vad jag gjort hittills så innebär jobbet att förbereda så mycket som möjligt innan ärenden hamnar hos åklagarna - "eftersom det är de som kostar pengar". Det innebär i praktiken att vi tar emot post från polisen, tingsrätten, andra myndigheter, osv, och därefter diarieför det i systemet (Riksåklagarens datasystem heter för övrigt Cåbra). Det kommer också in häktningshandlingar, beslagsprotokoll, och tusen andra små dokument. När det kommit in så bereder vi ärendena, samordnar dem om det redan finns öppnat ärenden på en person, ser till så att alla handlingar är färdigställda och lämnar det sedan till åklagaren. Vi expedierar också ärenden på olika sätt, fördelar ärenden, letar akter som skall till förhandling, skickar och tar emot kallelser. Dessutom har vi hand om vanliga kontorsgrejer, som reception, telefon, fax och kopiering, osv.

Nej, jag har ingen juridisk utbildning. Det är en rent administrativ tjänst, men jag håller med om att det låter fint. Personligen har jag planer på att plugga till jurist, men de flesta andra verkar inte ha såna planer. Vi är en blandad skara, där majoriteten är tanter på 60+, ett gäng runt 35 och sen några i 25-årsåldern. På vår kammare finns ca 15 åklagarsekreterare eller annan administrativ personal, det gör oss till en av landets största kamrar. Vi hanterar då ärenden för 35 åklagare. I Stockholm finns ett antal åklagarkammare, t.ex. Norrort, Söderort, Västerort, City, Södertörn, Ekobrottsmyndigheten, Korruption, osv. Sen finns det massor runt hela landet, en del små och en del större, och sen finns det lokala åklagare på vissa småorter.

Inga kommentarer: